Főoldal Rólunk Újrahasznosítás Szolgáltatások Árlista Hírek Referenciák Partnereink Elérhetőség
Újra lecsapott a Zöld Kommandó! - célkeresztben a Tárnoki Kőtörő Kft.
Újra lecsapott a Zöld Kommandó! - célkeresztben a Tárnoki Kõtörõ Kft.
Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter és dr. Kling István államtitkár is részt vett a Zöld Kommandó - zöldfelügyeleti ellenőrzési akciósorozatának áprilisi bevetésén, Tárnokon, egy kőtörő - hulladékaprító telephelyen.
A telepen a zöldtárca vezetői a zöldhatósággal közösen végigkísérték, ahogy a begyűjtött építési-bontási hulladékot válogatják, osztályozzák, majd mobil törőgéppel különböző szemcseméretre aprítják. Az aprított törmeléket forgalomba hozni vagy építőanyagként beépíteni csak jóváhagyott építőipari műszaki engedéllyel lehet. „Az építési-bontási hulladék környezetkímélő és gazdaságos hasznosítása aktuális feladattá vált Magyarországon a hulladék lerakóhelyek telítődése, az elsődleges építőipari nyersanyag források egyre korlátozottabb hozzáférhetősége és növekvő árszintje miatt. Az építési és bontási hulladék hasznosítása az építőiparban világszerte elterjedt, és létrehozta a maga sajátos hulladékhasznosító iparágát, valamint az ezt kiszolgáló berendezéseket és technológiákat. Ennek eredményeként másodlagos nyersanyagok jelennek meg, csökkennek a hulladék-elhelyezési gondok, valamint a természetes környezet megőrzését is elősegíti ez a folyamat. 2010-ben a Zöld Kommandó ellenőrzések elsődleges célja az építési és bontási hulladékot szállító cégek vizsgálata és az engedély nélküli kezelések felderítése.” –jelentette be Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter szerda délután a Zöld Kommandó - zöldfelügyeleti ellenőrzési akciósorozatának áprilisi bevetésén Tárnokon, egy kőtörő - hulladékaprító telephelyen.

Újra lecsapott a Zöld Kommandó! - célkeresztben a Tárnoki Kőtörő Kft.A tárnoki telephelyen a zöldtárca vezetői a zöldhatósággal közösen végigkísérték azt a folyamatot, ahogy a bontási és építési hulladékot minőség szerint kiválogatják, osztályozzák, majd a hulladékot mobil törőgéppel különböző szemcseméretre aprítják.

Újra lecsapott a Zöld Kommandó! - célkeresztben a Tárnoki Kőtörő Kft.A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek ellenőrzéseik során több esetben találtak engedély nélkül kezelt építési és bontási hulladékot. Számos bejelentés is érkezett természetjáróktól, hogy elhagyott hulladékot találtak kirándulás közben, ezért 2010-ben a zöldhatóságok az építési és bontási hulladék engedély nélküli kezelésének visszaszorítása érdekében lépnek fel. Az építési és bontási hulladékkal történő engedély nélküli területfeltöltések, hulladéklerakások környezeti kockázata jelentős. A természetvédelmi értékek –élőhelyek- a víz védelme sérülhet, környezet-, illetve természetkárosítás fordulhat elő. Mind az emberi javakra, mind az életre is veszélyes lehet, ha nem megfelelően töltenek fel egy területet. Hulladékgazdálkodási szempontból a megbízható tervezést veszélyeztetheti, ha az építési és bontási hulladékra, mint specifikus hulladékáramra vonatkozó adatok hiányosak.

Újra lecsapott a Zöld Kommandó! - célkeresztben a Tárnoki Kőtörő Kft.Az idei Zöld Kommandó - Zöldfelügyeleti akciósorozat helyszíni ellenőrzéseire március 8-31. között került sor. Az ellenőrzések elsődleges célja az engedély nélküli kezelések felderítése és az építési és bontási hulladékot szállító cégek vizsgálata volt. Az akciósorozatba bekapcsolódtak az érintett társhatóságok, a polgári védelem helyi szervei, a nemzeti park igazgatóságok, a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, civil szervezetek, zöldszervezetek, természetbarátok és a lakosság. A felügyelőségek összesen 103 ellenőrzést tartottak országszerte, 33 ellenőrzésen a jegyző, 18 ellenőrzésen az Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervei, 16 ellenőrzésen a közlekedési hatóság munkatársai, 11 ellenőrzésen pedig a rendőrség munkatársai is részt vettek. A tevékenység azonnali megtiltására 24 esetben volt szükség, kötelezés 44 esetben, bírság kiszabása 36 esetben várható. Az akciósorozat során feltárt leggyakoribb jogsértés az engedély nélküli kezelés (tárolás, lerakás, területfeltöltés), a korábban már bezárt kommunális hulladék-lerakóra építési-bontási hulladék további behordása, illetve hulladék elhagyása.

Újra lecsapott a Zöld Kommandó! - célkeresztben a Tárnoki Kőtörő Kft.Néhány jellemző fogás:
A budapesti felügyelőség a kistarcsai rendőrőrs dolgozóival közösen „konténereseket”, azaz hulladékszállítók rakományát, hulladékszállítási papírjait, engedélyeit ellenőrizte közúti ellenőrzés során. Kilenc tehergépjárművet állítottak meg, ebből az üzembentartó hat esetben nem rendelkezett hulladékkezelési engedéllyel.
A budapesti felügyelőség hulladékártalmatlanítást ellenőrzött négy, már bezárt hulladéklerakón. Két esetben szembesült a felügyelőség azzal, hogy a tevékenység korábbi megtiltása ellenére a hulladék beszállítása, ártalmatlanítása folytatódott.
A szombathelyi felügyelőség egy esetben több ezer tonna engedély nélkül kezelt hulladékot tárt fel.


Újra lecsapott a Zöld Kommandó! - célkeresztben a Tárnoki Kőtörő Kft.Mi lesz a törmelékkel?
A törmeléket forgalmazni csak megfelelőség igazolással lehet. Építménybe betervezni akkor szabad, ha jóváhagyott építőipari műszaki engedéllyel rendelkezik. Műszaki engedélyt (ÉME) a környezetvédelmi miniszter által feljogosított szervezetek adhatnak ki és vonhatnak vissza. A műszaki engedély tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és alkalmazási feltételeket. A törmelék akkor alkalmas építési célra, ha az építmény - amelybe beépítésre kerül - teljes tervezett élettartama alatt (rendeltetésszerű használat és előírt karbantartás mellett), kielégíti az alapvető követelményeket. Fontos, hogy a termék rendelkezzen megfelelőségi tanúsítvánnyal, erről a hulladékkezelési engedélyesnek kell gondoskodnia.

A Zöld Kommandó bevetésen készült, szabadon felhasználható fotók letölthetők INNEN.
Tárnoki Kőtörő Kft.
2030. Érd Tárnoki u. 143.

Telefon: +36 70 570 8688, +36 70 363 3270,
+36 20 314 9176, +36 70 342 5219
Email: info@ujrahasznositas.com